Business coaching

Auttaa ihmisiä ja yrityksiä onnistumaan

Mitä on business coaching?

Business coaching lähtee liikkeelle organisaation halusta kehittyä sekä tarjota menestyksen tekijöilleen coachaavaa valmennusta myönteisessä, tukevassa ja oivalluttavassa vuorovaikutteisessa prosessissa. Business coachingissa valmennettavia autetaan ottamaan käyttöönsä ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuutensa ja voimavaransa, koko potentiaalinsa ja näin varmistamaan onnistuminen halutuissa tavoitteissa. Business coachingissa organisaation tavoitteet ja odotukset antavat suunnan ja yhdistyvät prosessissa coachattavan tavoitteiden kanssa.

 

Business coachingissa prosessi aloitetaan sekä päätetään yleensä kolmikantatapaamisella coachin, coachattavan ja HR:n tai esihenkilön kesken. Sovitun keston mukaan prosessi etenee luottamuksellisten coaching -tapaamisten osalta coachin ja coachattavan välillä. Business coachingissa toiminta-alueena on koko Suomi (Teams, Zoom -videoyhteys, puhelimitse). Valmennuksessani painottuvat erityisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmat. Coaching voidaan halutessa toteuttaa myös kävelycoachingina. Kävelycoachingia suosittelen  erityisesti paikallaan olemisen tauottamisen ja liikkumisen lisäämisen terveyshyödyillä ja  luovan ajattelun edistämiseksi.

 

Coaching tarkastelee ajattelu,- tunne- ja toimintamalleja, oivalluttaa, purkaa rajoittavia uskomuksia ja luo mahdollisuuden ottaa käyttöön koko henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaali. Coachingissa kirkastetaan tavoitteellinen päämäärä ja haluttu lopputulos,  fokusoidaan energia toimintaan sekä autetaan esimerkiksi omaksumaan uusia tavoitetta edistäviä uskomuksia ja kehitetään vastuullisuuden toimintakulttuuria. Coaching kehittää coachattavan omaa ratkaisukykyä, oppimista ja auttaa coachattavaa viemään oivalluksensa käytännön toimintaan.

Miten menestyä paremmin muutoksen keskellä, kehittää itseohjautuvuutta ja ketterää oppimista? Business coaching auttaa ihmisiä ja yrityksiä onnistumaan halutuissa tavoitteissa.